Wat waarde heeft,
verdient bescherming

Optimale brandbeveiliging

Brandbeveiliging

Beveiliging Arnhem; beveiliging Nijmegen; inbraakpreventie; brandpreventie; gasblussystemen; meldkamer; camerasysteem; inbraakbeveiliging.

In het algemeen wordt in een gebouw een brandmeld-/ontruimingsinstallatie aangebracht vanwege 2 redenen:

1. Wettelijk vereist:

De eigenaar van een gebouw is volgens de wet zorgplicht verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen in het gebouw en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tekortkomingen/gebreken in de wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen. Het is voor een eigenaar dus van groot belang dat wettelijk vereiste installaties (aantoonbaar) voldoen aan de regelgeving voor wat betreft omvang, kwaliteit en staat van onderhoud.

2. Schadebeperking:

Brand is één van de grootste catastrofes die een onderneming of een organisatie kan overkomen. Statistieken wijzen uit dat veel ondernemingen welke door een brand zijn getroffen uiteindelijk ten onder gaan aan de gevolgen van de brand. Het tijdig detecteren van een beginnende brand en het alarmeren van de interne (BHV) en externe organisatie (brandweer) kan in veel gevallen mensenlevens redden en grote (gevolg)schade voorkomen.

Waarom een brandmeld-/ontruimingsinstallatie van HTR security systems:

Om een betrouwbare, goed werkende brandmeldinstallatie te ontwerpen en te realiseren is een gedegen kennis van regelgeving, relevante normen en producten noodzakelijk.

Wat kan HTR security systems voor u betekenen?

HTR security systems levert al jaren brandmeldsystemen voor industriële bedrijven, winkelbedrijven, ziekenhuizen, kantoren en zorginstellingen. Hierbij is één van onze belangrijkste uitgangspunten het leveren van een kwalitatief goede installatie voor een reële prijs.

Indien gewenst kunnen we ook een Programma Van Eisen (PVE) voor u opstellen. Meer weten? Neem contact op.

Wij beginnen hierbij altijd met een risicoanalyse en daarbij nemen wij zaken in beschouwing zoals: 

  • De geldende regelgeving van de overheid (Bouwbesluit 2012)
  • Eventuele eisen welke door de verzekeraar worden gesteld aan de installatie
  • De omvang van het pand, de activiteiten welke in het gebouw plaatsvinden, de zelfredzaamheid van personen en eventuele gevolgen voor het milieu en omliggende panden.
  • Indien gewenst kan HTR security systems in nauw overleg met eisende partijen een Programma van Eisen opstellen (PVE) dat voldoet aan de geldende regelgeving en normen (o.a. NEN 2535, NEN 2575).