Wat waarde heeft,
verdient bescherming

Registratie van werktijden

Werktijdregistratie

Tijdregistratie automatiseert het beheer rond aan- en afwezigheden van medewerkers. Vaak willen organisaties meer dan dat. Niet alleen tijd registreren maar de geregistreerde tijd ook kunnen uitsplitsen of verbijzonderen naar klant, order, project, werkorder, productieorder of kostenplaats. Of de input gebruiken voor andere toepassingen. Zoals ERP, boekhouding, projectadministratie of werkorderadministratie. Als er met tijd veel meer wordt gedaan dan alleen tijdregistratie dan spreken wij van urenmanagement. De specialiteit van HTR security systems.

Van tijdregistratie naar urenmanagement

Goed urenmanagement is voor organisaties en medewerkers een voorwaarde om je werk met plezier te kunnen doen. Op het juiste moment voor de juiste werkzaamheden in gepland worden, netjes je uren uitbetaald krijgen, vanaf thuis kunnen werken en inzicht hebben in aan- of afwezigheid van medewerkers.

Voordelen van tijdregistratie

  • objectief waarnemen van aan- en afwezigheid
  • inzicht in zaken als werktijd, ziekteverzuim en overuren
  • hulpmiddel voor efficiënte planning
  • openheid en duidelijkheid voor werknemers
  • correcte en snelle verwerking van gegevens
  • waardevolle managementinformatie
  • beheersen personeelskosten
  • verbeteren bedrijfsresultaat