Investeer in brandbeveiliging voor uw bedrijf

HTR security systems heeft jarenlange ervaring met brandpreventie voor het bedrijf. Denk aan brandmeld- en ontruimingssystemen bij industriële bedrijven, winkelbedrijven en kantoren maar ook aan installaties voor ziekenhuizen en zorginstellingen. We maken een nieuwe installatie conform de huidige wet- en regelgeving of updaten uw huidige systeem naar de eisen van nu.

Brandpreventie bedrijf

Bent u eigenaar van een bedrijfspand? Dan bent u wettelijk verplicht om te investeren in brandpreventie voor uw bedrijf. Gebouweigenaren en ondernemers dienen ervoor te zorgen dat hun brandbeveiligingsinstallaties adequaat worden aangelegd, beheerd, onderhouden en gecontroleerd.

Naast dat het wettelijk verplicht is, kan een brandbeveiligingssysteem door vroegtijdige detectie de gevolgen van een brand tot een minimum beperken.

brandpreventie bedrijf risicoanalyse

Risicoanalyse

Voordat we het brandbeveiligingssysteem installeren, doen we een risicoanalyse voor brandpreventie. Daarbij letten we op:

  • De huidige wet- en regelgeving van de overheid;
  • Eventuele eisen van de verzekeraar;
  • De omvang van het pand;
  • De activiteiten die in het gebouw plaatsvinden;
  • De zelfredzaamheid van personen;
  • Eventuele gevolgen voor het milieu en omliggende panden.

Indien gewenst kan HTR security systems in nauw overleg met eisende partijen een Programma van Eisen opstellen (PVE) dat voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en normen (o.a. NEN 2535, NEN 2575).

Digitaal logboek

Bij ieder gecertificeerd beveiligingssysteem hoort een logboek. HTR security systems heeft een digitaal logboek (HTR Digitallog) ontwikkeld. Uw systeemgegevens zijn hierdoor altijd up tot date en beschikbaar middels een beveiligde QR-code. U ontvangt van ons een inlogcode, zodat u direct toegang heeft tot de gegevens van uw installatie. We kunnen ook eventueel toegang verschaffen aan overheidsinstanties, indien nodig.

brandpreventie producten voor bedrijf

Voorkom gevaarlijke situaties met deze 15 brandpreventietips!

Gekwalificeerde monteurs

Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de regelgeving omtrent omvang, kwaliteit en staat van onderhoud. HTR security systems werkt met gediplomeerde monteurs die regelmatig worden bijgeschoold. Zo zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen we de brandpreventie bij uw bedrijf volgens de recente wet- en regelgeving leveren, installeren en onderhouden.

keurmerk brandbeveiliging

Gaat u liever persoonlijk

met ons in gesprek ?

Wilt u meer weten over onze brandpreventie voor uw bedrijf, een vraag stellen of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via 0487-513666, stuur een email naar:
info@htr-securitysystems.nl of maak een afspraak.